Здравният министър открива обновено отделение в Карвуна

На 19 ноември, понеделник, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие изцяло обновеното отделение за лечение на психично-болни пациенти с активна форма на туберкулоза в Държавната психиатрична болница в село Карвуна, Област Добрич.

Здравният министър открива обновено отделение в Карвуна

Модернизацията е извършена със средства, осигурени по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
   


Стойността на ремонта и оборудването на отделението е 93 312 евро.


Държавна психиатрична болница в Карвуна е единственото лечебно заведение в страната, в което се лекуват пациентите с едновременно наличие на психични заболявания и активна туберкулоза, включително с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). Обновеното отделение е разположено в отделна едноетажна сграда в двора на болницата, която е с обща застроена площ 814.50 кв. м. и е с капацитет 30 легла.