Инна Куцарова от ЕГ „Гео Милев“ ще бъде предложена за член на Съвета на децата

Днес, 13.06.2017г. се проведе заседание на Комисията за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, назначена със Заповед №573/ 30.05.2017г. на Кмета на Община град Добрич.

Добричката профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" вече с бранд ...

Интервю с Драгомир Цукев - преподавател по английски език и с д-р Маргарита Христова - преподавател по български език и литература

Обжалване на избор на фирма за надзор забавя старта на рехабилитацията на път II-29 „Варна-Аксаково-о.п. ...

Поради големия обществен интерес, Областният управител Красимир Кирилов изиска от директора на Областно пътно управление Добрич Георги Стратиев актуална информация за хода на обществените поръчки, обявени от Агенция пътна ...

Шестокласници от СУ „Св.Климент Охридски“ търсят своя ключ към щастието

Консултанти от ЦКО продължават своите дейности по кариерно ориентиране с учениците от Добрич.

Туристически маршрут ще разказва историята на Първата световна война

От началото на годината РИМ Добрич започна работа по международния проект Networld по трансграничното сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 година.