Библиотеки в областта получиха компютри по Програма „Глобални библиотеки – България“

От 15 ноември започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма „Глобални библиотеки – България“ в утвърдените библиотеки на област Добрич за Етап 2009 г.

В област Добрич компютърна и периферна техника получиха: Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич, библиотеките при НЧ „Васил Левски – 1959”, гр. Балчик; НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна; НЧ „Народен будител – 1940”, с. Българево; НЧ „Дружба – 1898”, с. Дуранкулак; НЧ „Светлина – 1941”, гр. Генерал Тошево; НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1897”, с. Пчеларово; НЧ „Йордан Йовков – 1896”, с. Красен; НЧ „Груди Филипов – 1940”, с. Божурово; НЧ „Йордан Драгнев – 1894”, с. Крушари.

Доставката и инсталирането на новата техника ще позволи на обществените библиотеки от региона да предоставят на своите потребители ползване на компютри, безплатен достъп до интернет, както и реализиране на разнообразни обучителни програми.