Градски транспорт е с нов управител

Георги Минков е новият управител на общинското дружество „Градски транспорт”

Градски транспорт е с нов управител

Общинските съветници одобриха предложението на Конкурсната комисия за избор на кандидата, спечелил конкурса за управител на дружеството.  От докладната става ясно, че Минков е бил единствен кандидат за длъжността. По време на конкурса Георги Минков е получил общ бал от 9.59 точки за разработения от него Бизнес план.
Решението за избора на управител влиза в сила предварително. Заместник кметът Павел Павлов мотивира предложението с това, че желанието на общинското ръководство е новият управител да поеме функциите възможно най-бързо и да бъдат предприети действия  по оздравяване на дружеството.