Кметът на Община Добричка Соня Георгиева инициира обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение за добив на вятърна енергия

Обществено обсъждане ще се проведе в сряда, 12 юни, от 13.30 ч. в зала 108 в сградата на Община Добричка

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева инициира обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение за  добив на вятърна енергия

Общественото обсъждане  е във връзка с инвестиционното намерение на „ЗЛАТИЯ ГРИЙНЕН“ ЕООД, което изисква отпочване на процедура по изменение на Общ устройствен план на общината  за обособяване на територии за добив на електроенергия от вятърни електроцентрали. Процедурата касае  землищата на 15 населени места  – Тянево, Божурово, Долина, Житница, Златия, Камен, Козлодуйци, Ловчанци, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Росеново, Орлова могила, Самуилово и Смолница.На обсъждането са поканени председатели на земеделски кооперации, арендатори, кметове и кметски наместници, жители на общината, а целта е да бъдат проучени нагласите на населението във връзка с инвестицията.