Земеделци, учени и бизнес-партньори се срещнаха на Отворения ден на ДЗИ Генерал Тошево

Традиционният за ДЗИ ден на отворените врати, на който бяха поканени бизнес-партньори, земеделци и учени от цялата страна, се проведе под надслов „Иновативни научни решения за устойчиво земеделие!“

Земеделци, учени и бизнес-партньори се срещнаха на Отворения ден на ДЗИ Генерал Тошево

Основната дейност на Добруджанския земеделски институт Генерал Тошево е селекция агротехника на полски култури, семепроизводство и внедряване на произведените семена на хибриди и сортови семена на полски култури в производството. В института работят около 230 души, от кои 20 са научни работници – един професор, осем доценти, четири главни асистенти и седем асистенти. Очаква се през тази година на научна работа да се назначат още пет човека. Наградени са два сорта обикновена пшеница, два сорта ечемик и др., за които са направени постъпки за включването им в списъка в официалната сортова листа на България. 

От произведените през миналата година семена зърнено-житни култури са продадени над 60-65%, над 85% от произведените семена слънчоглед и над 85% от зърнено-бобовите култури. За настоящата стопанска година са заложени 17 сорта обикновена пшеница за производство на базови и предбазови семена, шест от които са нови, 3 сорта тритикале, 1 сорт твърда пшеница и 5 сорта ечемик, от които два нови. Цените, на които се продават, ще са близки до миналогодишните. Те ще се формират на базата на резултатите на вътрешната комисия за Селскостопанска академия по определяне на минималните цени на семена.

ДЗИ е подготвил и проект по програмата за Развитие на селските райони и по него имат заявени девет демонстрации за практическо обучение на земеделски производители в полски условия. Това, по думите на директора на земеделския институт доц. д-р инж. Илия Илиев, ще даде възможност за скъсяване на връзката между практиката и ДЗИ и ще допринесат за аграрното производство в страната.