Тристранно сътрудничество за провеждане на Източно изложение на птиците – Eastern Birdfair

На свое заседание Общински съвет – Шабла единодушно подкрепи предложението на фондация „Льо Балкан – България“ за организиране и провеждане на Източно изложение на птиците – Eastern Birdfair

Тристранно сътрудничество за провеждане на Източно изложение на птиците – Eastern Birdfair

Изложението ще се организира от община Шабла, общинска фондация „Карон Лимен“ и фондация „Льо Балкан – България“ като за целта те следва да подпишат одобреното от Общинския съвет тристранно споразумение за партньорство.Сътрудничеството между страните има за цел запознаване на заинтересованите страни с авифауната на Източна Европа и страните от Централна Азия, Кавказ, Черноморския и Каспийския басейн, създаване на контакти между заинтересовани страни от Европа и други части на света и тези от посочените по-горе региони – туроператори, фирми и места за настаняване, орнитолози, наблюдатели на птици, фотографи, производители (доставчици) на фототехника и техника за наблюдение на птици, търговски организации, частни посетители и др.,  увеличаване на туристопотока в региона, развитие на туристическата дейност.

Общинска фондация „Карон Лимен“ се ангажира да осъществява общо ръководство и мониторинг при осъществяване на изложението.

Фондация „Льо Балкан – България“ ще състави бизнес план, ще разработи концепция за организация на събитието, ще изгради уеб сайт, ще изготви рекламни материали, ще сформира работна група от доброволци за провеждането му, ще покани специализирани дружества и НПО да презентират услугите си.

Община Шабла ще предостави терен, площи за търговия, ел. захранване, химически тоалетни, шатри, щандове и други необходими материални средства, както и ще осигури целево финансиране на събитието със средства в размер до 10 000 лева.

Изложението се предвижда да се проведе на 21, 22 и 23 септември 2024 г., като амбицията на организаторите е  да стане традиционно и да се провежда ежегодно.