Над 1 млн. българи са пътували през първото тримесечие на годината

По данни на нациолната статистика над 70% от тях са пътували в страната, а близо 20 на сто –в чужбина

Над 1 млн. българи са пътували през първото тримесечие на годината

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 409.2 хил. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (83.8%) е при лицата на възраст 65 и повече години.Най-много туристически пътувания както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна. Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 272.82 лв. в страната и 717.48 лв. в чужбина.