Девет общини у нас покриват местните си дейности изцяло със собствени приходи

През 2023 г. българските общини са генерирали общо 3,35 млрд. лв. собствени приходи, малко над 75 млн. лв. е приносът на общините в област Добрич

Девет общини у нас покриват местните си дейности изцяло със собствени приходи
НСОРБ

През 2023 г. българските общини са генерирали общо 3,35 млрд. лв. собствени приходи, което е с приблизително 6,5% повече от миналата година. Това става ясно от анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/. Очаквано, най-много средства са събрали най-големите общини – Столична (962,1 млн. лв.), Варна (208,6 млн. лв.), Пловдив (182,5 млн. лв.) и Бургас (126,2 млн. лв.), а директно след тях се нарежда Несебър с 67,5 млн. лв., информират от ИПИ.С най-много собствени приходи на човек се нареждат предимно рудодобивни и туристически общини. Освен сравнително ниския брой жители, при първите причината са високите постъпления от концесии, докато при вторите особено високи са приходите от такси за битови отпадъци, данъци върху притежание и сделки с недвижими имоти, както и от продажбите на общински услуги, уточняват от ИПИ.

С най-високи собствени постъпления на човек са общините Челопеч (5564 лв.), Чавдар (2612 лв.), Несебър (2419 лв.), Приморско (2218 лв.) и Мирково (2218 лв.). С най-ниски приходи съотнесени към населението са малки и отдалечени общини като Сатовча (136 лв.), Неделино (144 лв.) и Якимово (145 лв.), където слабата икономическа активност предполагаемо не позволява на местните власти да генерират високи приходи от данъци, такси и услуги. Средно за страната, през 2023 г. общините събират по 519 лв. собствени приходи на човек (близо до нивата за общините Бяла Слатина и Родопи), като в 67 общини показателят е по-висок.

В Добричка област собствените приходи на всяка от осемте общини за 2023 г. са както следва:

Община Добрич – 26,7 млн.лв.
Община Добричка – 7 млн.лв.
Община Балчик – 16,6 млн.лв.
Община Каварна – 10 млн.лв.
Община Генерал Тошево – 5,8 млн.лв.
Община Тервел – 4 млн.лв.
Община Шабла – 3,5 млн.лв.
Община Крушари – 1,6 млн.лв.

Собствените приходи далеч не са основен източник на финансиране за общините у нас, като повечето разчитат предимно на трансфери от централния бюджет. Общо за страната, собствените общински приходи представляват 26,9% от всички постъпления в общините, като в 221 общини този дял е по-нисък. И по този показател водят туристически и рудодобивни общини – Несебър (71%), Челопеч (67,4%), Созопол (56,9%) и Чавдар (53,4%). Най-големите общини у нас също генерират сравнително висок дял собствени приходи – Столична (42,2%), Варна (37,6%), Бургас (33,5%) и Пловдив (32,8%).

С най-нисък дял на собствените приходи от общите постъпления са общините Трекляно (3,6%), Чупрене (4,9%) и Неделино (5,5%).

Общо за страната 74,1% от местните дейности се покриват със собствени общински приходи, т.е. останалата една четвърт се финансира чрез трансфери от централния бюджет. В общо 49 общини този показател е по-висок, като в тази група отново се нареждат предимно минните и туристическите общини, както и областните центрове.

В цели 9 общини покритието на местните разходи със собствени средства надвишава 100%. С най-високи стойности на индикатора са Столична община (111,6%), Плевен (111,5%), Челопеч (109,5%) и Созопол (105,8%). Покритието е най-ниско в общините Струмяни (12,7%), Трекляно (13,1%), Кресна (14,2%) и Борино (15,2%), показва още анализът на ИПИ.