На 21 май отбелязваме Световния ден на културното многообразие

На днешния ден приветстваме богатството на културите по света и междукултурния диалог за мир и устойчиво развитие

На 21 май отбелязваме Световния ден на културното многообразие

По инициатива на ООН на 21 май се отбелязва деня на културното разнообразие. През 2001 година на свое заседание във Франция, ЮНЕСКО приема една обща декларация, чиято цел е популяризирането на разнообразието на националните култури в света. По този повод се организират различни мероприятия, с които се засвидетелства съпричастност, разбиране, уважение и приемане на различните национални култури в името на диалога и развитието между хората.Всяка година на 21 май Световният ден на културното многообразие за диалог и развитие чества не само богатството на културите по света, но и съществената роля на междукултурния диалог за мир и устойчиво развитие. 

С приемането през септември 2015 г. от Общото събрание на ООН на Дневния ред с хоризонт 2030 за устойчивото развитие, посланието на Световния ден е по-необходимо от всякога.

Световният ден на културното многообразие за диалог и развитие ни дава повод да поощряваме културата и да изтъкваме значението на нейното многообразие, като посредник за постигане на интеграция и конструктивни промени. На този ден можем да честваме различните форми на култура – материална и нематериална, от творческите индустрии до многообразието от форми на културно изразяване и да помислим как те подпомагат диалога за взаимно разбирателство, да помислим и за социалните и икономическите вектори на устойчивото развитие.