Прокуратурата в Добрич изпрати становище срещу проекта за нов Закон за съдебната власт

Становището е прието на събрание на прокурори и следователи от Добричкия съдебен район, проведено на 19.04.2024г. в Добрич и е изпратено до министъра на правосъдието

Прокуратурата в Добрич изпрати становище срещу проекта за нов Закон за съдебната власт

Приетите промени в Конституцията на Република България, които не са били одобрени от специалистите в областта на конституционното право, са довели до подготовката на проект за Закона за съдебната власт, който според прокуратурата в Добрич има за цел овладяването на прокуратурата от политиците и политическата класа. „Окръжната прокуратура няма да работи в условията на подчиненост и зависимост“, подчерта административният ръководител на Окръжната прокуратура Радослав Бухчев. В Становището си прокурорите изразяват несъгласие с противопоставянето на отделните органи в съдебната власт и нееднаквото им третиране. Според тях с проекта за нов ЗСВ се създават предпоставки за разбиване и овладяване на прокуратурата и следствието и за принизяване на тяхната роля в съдебната система. В становището си те обръщат внимание и на новия начин за формиране на Висшия прокурорски съвет. Превесът на членове, избрани от Народното събрание, би поставил в положение на политическа зависимост прокуратурата и следствието и в невъзможност да изпълняват правомощията си, предвидени в НПК, би я лишил от тяхната независимост, се казва в становището. 

Срещу прокуратурата се води институционална война, категорични са авторите на становището.

Окръжният прокурор Радослав Бухчев изрази надежда всички становища на ведомства, учреждения и организации да бъдат внимателно прегледани и да бъде приет добър ЗСВ, който да е в интерес на обществото и държавата.

Цялото становище можете да прочетете тук.