22 април – Международен ден на Земята

Темата тази година е „Планета срещу пластмаси“

22 април – Международен ден на Земята

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“! Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно. 

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо: 
- повишаване на обществената осведоменост относно вредата от пластмасата за човешкото здраве, а също така и за биоразнообразието. Може да се запознаете с докладите на EARTHDAY.ORG, за да научите повече за това как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на човешкото здраве; 
- постепенно премахване на пластмасите за еднократна употреба до 2030 г. и залагане на тези ангажименти в Глобалния договор на ООН за пластмасата относно замърсяването с пластмаси през 2024 г.; 
- застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като полиестер и найлон; 
- призоваване за инвестиции в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планетата процъфтява без бремето на пластмасите.