21 април - Световен ден на мигриращите риби

Мигриращите риби са важна част от хранителната верига и са индикатор за здравето на речните системи

21 април - Световен ден на мигриращите риби
WWF България

На 21 април отбелязваме Световния ден на мигриращите риби. Те имат важна роля в хранителната верига и са индикатор за здравето на речните системи. Наличието на бариера в реката може в много кратък срок да унищожи популацията на тези видове и да наруши биоравновесието.Много видове мигриращи риби са силно застрашени, а с тях и прехраната на милиони хора по света. Основните причини са прегради по реките като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове, които нарушават естествения поток на реките и възпрепятстват миграцията на рибите. 

Над 70% от анадромните риби в Европа (мигриращи от моретата към реките) са застрашени. Популацията на мигриращите риби трион е намаляла с 95% в световен план. Мигриращите змиорки намаляват, а рибните запаси в големи тропически реки като Амазонка, Конго и Меконг са под голям натиск заради строежа на водноелектрически централи. 

Миграцията на рибите е едно от чудесата на природата, тъй като се случва под повърхността. Изминаващите дълги разстояния змиорки, есетри и сьомга имат нужда от добри условия както в реката, така и в морето. За съжаление обаче, популациите им продължават да намаляват.

Освен върху водните обитатели, преградите по реките имат негативен ефект върху местните жители. С построяването на бараж се спира преноса на наноси надолу по течението на реката, което води до вдълбаване на речното корито и засилване на процесите на ерозия и всички останали негативни последици от това.