Ден на отворени врати в Районен съд – Генерал Тошево

Ученици от ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ посетиха Районният съд в Генерал Тошево и се включиха в „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“

Ден на отворени врати в Районен съд – Генерал Тошево

Учениците присъстваха на лекция от съдия Динко Минчев на тема „Наказателно правосъдие. Престъпление /против личността и против собствеността/ и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел и видове. Престъпления.“Учениците имаха възможност да посетят административните служби и съдебните зали на съда, да задават въпроси, свързани с организацията на работа на съда. Те се запознаха и със статута на съдиите и на съдебните служители.