2 май-неучебен за училища и детски градини в община Генерал Тошево

Заповедта е на кмета общината Валентин Димитров

2 май-неучебен за училища и детски градини в община Генерал Тошево

Във връзка със сливане на празничните дни в началото на месец май, е обявен за неучебен и неприсъствен ден 2 май (четвъртък) 2024 г. за: СУ „Никола Й. Вапцаров“, град Генерал Тошево, ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево, ОУ „Христо Смирненски“, град Генерал Тошево, ОУ „Йордан Йовков“, село Красен, ОУ „Йордан Йовков“, село Спасово, ОУ „Васил Левски“, село Преселенци, ОУ „Христо Ботев“, село Кардам и за всички общински детски градини, детска ясла и ЦПЛР.