Започна вторият етап от рехабилитацията на пътя Пленимир-Петлешково

Текат усилени ремонтни дейности по пълната рехабилитация на общински път Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково, с дължина 5+378.55 км., на обща стойност 5 404 390 лв. (етап II). Всеки един от двата етапа е на стойност 2 529 522 лв. с ДДС

Започна вторият етап от рехабилитацията на пътя Пленимир-Петлешково

Основният ремонт на пътя предвижда същите дейности, които бяха извършени и по време на първата фаза: фрезоване на асфалтова настилка, полагане на трошенокаменна настилка, изкопаване на земна маса, оформяне и засипване на банкетите с трошенокаменна настилка, полагане на основен пласт от студена рециклирана асфалтова смес (20 см.), долен пласт на покритието (4 см.) и износващ пласт асфалт от плътен тип „А“ (4 см.), полагане на маркировка и нови пътни знаци.Рехабилитацията на отсечката от отбивката на главния път между Генерал Тошево и Добрич до село Пленимир (етап I) приключи през месец септември 2023 г. Два месеца по-късно между Община Генерал Тошево и МРРБ), беше подписано допълнително споразумение  за довършване на цялостното изпълнение на дейностите за реализация на трасето.

Очаква се ремонтът да продължи близо два месеца.