Институтът за пазарна икономика изготви първото и единствено по рода си интерактивно табло за работата на съдебната власт в България

Таблото показва показва процесите в съдебната власт у нас през последното десетилетие

Институтът за пазарна икономика изготви първото и единствено по рода си интерактивно табло за работата на съдебната власт в България
ИПИ

В деня на Българската конституция и професионален празник на юристите Институтът за пазарна икономика /ИПИ/представя “Съдебната власт в числа” – първото и единствено по рода си интерактивно табло, което обощава и визуализира основни аспекти от работата на съдебната власт в България по ясен и достъпен начин. Използвайки достоверни, обективни и проверими данни, таблото показва динамиката на процесите в съдебната власт през последното десетилетие, както и някои предизвикателства, пред които тя се изправя. 

Таблото може да се използва от народни представители, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, неправителствени организации, журналисти и всеки, който се интересува от състоянието на българското правосъдие.

Ето и някои основни изводи от събраната и анализирана от ИПИ информация:

В България има много голям брой магистрати на глава от населението. Тъй като към “разходи за персонала” се насочва най-голяма част от бюджета на съдебната власт, това обуславя и прекалено раздутия бюджет на системата.

Бюджетът расте автоматично и продължава да се формира не въз основа на залагане на стратегически цели и оценки на постигнатите резултати.

Разходите се увеличават, макар натовареността, т.е. работата, да намалява. 

Многобройните самоотводи подсказват, че те са се превърнали от гаранция за справедлив съдебен процес в средство, чрез което може да се стигне до отказ от правосъдие.

Командироването се е превърнало от легитимно средство за справяне с натовареността в механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и на практика води до повишаване в длъжност, поставяйки командированите магистрати в зависима позиция.