Студенти от Силистра към Русенския университет посетиха Дом – паметник „Йордан Йовков“ в Добрич

Студентите от специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език“ проведоха семинар на тема „Работа с литературен архив“ в музея

Студенти от Силистра към Русенския университет посетиха Дом – паметник „Йордан Йовков“ в Добрич


Студенти от Филиал Силистра на Русенския университет, специалност Педагогика на обучението по български език и английски език, проведоха семинар на тема „Работа с литературен архив“ в дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич. Словото на д-р Кремена Митева  и Йовковите архиви, подредени във великолепна експозиция, дадоха възможност на студентите да се запознаят непосредствено с автентични документи, свързани с живота на писателя, с родословието му, с ръкописи на негови разкази, с кабинета му и с лични предмети, с прототипите на негови герои, с първите издания на творбите му и преводи на избрани произведения на 44 езика,  с плакати, представящи постановки по негови текстове и места на паметта, които изразяват почит пред  личността и творчеството му.

Студентите се запознаха и с мозаечното пано на Стоимен Стоилов, пресъздаващо сцени от Йовкови разкази, и с уникалната архитектура на литературния музей.