12 села в община Добричка са с обновена улична мрежа

Общата дължина на асфалтираните участъци е 2 272 метра

12 села в община Добричка са с обновена улична мрежа

Приключи работата по преходните обекти в община Добричка, съобщиха от там. Пътно-строителни и ремонтни дейности по уличната мрежа са извършени в 12 села - Овчарово, Сливенци, Свобода, Лясково, Камен, Черна, Житница, Пчелник, Ф.Дянково, Енево, Медово и Гешаново. Това стана възможно, благодарение на подходящите метеорологични условия в началото на пролетта, които позволиха активна строителна дейност на фирмата-изпълнител, уточниха от добруджанската община. Общата дължина на асфалтираните участъци е 2 272 метра. 

Подобряването и изграждането на нова инфраструктура в  населените места в община Добричка са част от целите, заложени в предходната и настоящата Програми за управление на общината. Водени от разбирането, че качеството на живот, бил той и в по-малко населено място, се определя от заобикалящата среда, Община Добричка ще продължи да залага в своята инвестиционна дейност подобряване на жизнената среда – основно чрез рехабилитация на улична мрежа, подмяна на компрометирана ВиК инфраструктура, както и ремонт на клубове и социални учреждения, подчертават от общинското ръководство.