СУ "Л. Каравелов" с три проекта на Националната олимпиада по информационни технологии

Две училища ще представят област Добрич на Националната олимпиада по информационни технологии, която ще се проведе на 27-28 април в гр. Бургас

СУ "Л. Каравелов" с три проекта на Националната олимпиада по информационни технологии

Средно училище "Любен Каравелов" и Основно училище "Стефан Караджа" ще представят област Добрич на Националната олимпиада по информационни технологии.Каравеловци ще защитават три проекта в категориите:

Мултимедийни проекти с ръководител Милена Иванова;

Съвременни системи за визуална информация с ръководител Павел Градинаров;

Големи обеми от данни (Big Data) с ръководител Мартин Петров.