Държавен куклен театър „Дора Габе“ гостува в Каварна със спектакъла „Сън“

Постановката ще се състои на 25.04.2024г. от 15 ч. в НЧ „Съгласие - 1890“ – гр. Каварна. Входът е свободен

Държавен куклен театър „Дора Габе“ гостува в Каварна със спектакъла „Сън“

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Държавен куклен театър „Дора Габе“ - гр.Добрич, канят децата на гр.Каварна на куклен театър „Сън“.„Никое щастие не бива да се гради върху чуждото нещастие" - това е посланието, което авторът на "Сън" Магда Борисова е опитала да внуши на актьорите, за да го предадат чрез магията на театъра на най-малките почитатели на красивите приказни истории.

Пиесата има възпитателен характер и е подходяща  за деца до 11 години.