Добричкият окръжен съд разглежда иск на добричлия срещу прокуратурата

Добричкият окръжен съд даде ход на гражданско дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, образувано по искова молба на Слави Д. Сл. срещу прокуратурата на Република България. 52-годишният добричлия претендира за обезщетение от 150 хил. лв. за причинените му неимуществени щети от нарушените с воденото срещу него наказателно производство права и законни интереси.

Добричкият окръжен съд разглежда иск на добричлия срещу прокуратурата

Слави Сл. посочва в исковата си молба, че по нареждане на прокуратурата през 1998 г. срещу него започнали полицейски и данъчни проверки, а след 2 години било образувано досъдебно производство по обвинения за измама и за унищожаване на чужди документи. След 6 години то било прекратено, но от преживения системният психически тормоз и стрес жалбоподателят се разболял от хипертония и диабет. Слави Сл. обяснява, че всяка седмица трябвало да се явява в следствена служба в гр. Варна, където било разпределено делото. В Районна прокуратура гр. Балчик прокурори от ВКП го принуждавали да подпише протокол за разпит с предварително подготвени показания. Причината за това според Слави Сл. били родствените му отношения с висш прокурор, кандидат за главен прокурор.”Целта на всичко бе да дам уличаващи показания срещу моя родственик”, посочва той в жалбата си. Слави Сл. претендира, че на наказателното производство срещу него била дадена широка гласност в медиите и било увредено доброто му име.


Досъдебното производство срещу Слави Сл. е образувано и водено за това, че „през периода 1993 – 1997 г., използвайки заблуждението, неопитността и неосведомеността на Ликвидационната комисия на ТКЗС с. Сенокос, че в с. Дъбрава има само една Кооперация „Дъб”, е получил цялото се дължащо имущество на правоимащите от с. Дъбрава, с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 2 247 351 неденоминирани лева и за това, че през периода 15.06.2000 г. до 13.07.2000 г. е скрил чужди и не изключително нему принадлежащи документи /свързани със стопанската дейност на Кооперация „Дъб” – с. Дъбрава, община Балчик, за периода 1994 – 1999 г./ с цел да набави за себе си облага. Разследването е установило, че през 1992 и 1993 г. са регистрирани две кооперации с наименование „Дъб” в с. Дъбрава, но няма злоупотреба с финансови средства. Председателят на ликвидационния съвет на с. Сенокос и членовете на двете коопериции са знаели за съществуването на паралелните земеделски структури. Поради това Слави Сл. не е могъл да използва нито заблуждението, нито неосведомеността на ликвидационния съвет, за да получи цялото дължащо се имущество на бившето ТКЗС в с. Дъбрава. Разследването не е събрало достатъчно доказателства за това, че Слави Сл. е скрил документи, свързани с дейността на кооперация „Дъб”. Наказателното производство било прекратено на 16.11.2006 г.

Окръжна прокуратура – Добрич оспорва иска по основание и размер. Според държавния обвинител ищецът не е представил доказателства за действително търпените от него вреди, които пряк резултат от конкретна дейност на прокуратурата по воденото досъдебно производство, а също исканата като обезщетение сума е завишена.

Днес Добричкият окръжен съд прие съдебно-медицинска експертиза показва, че прихическият стрес е довел до възникване на двете тежки заболявания при липса на фамилна обремененост. Изслушани бяха трима свидетели на ищеца. Съдът намери делото за неизяснено и даде възможност на Слави Сл. да посочи допълнителни свидетели за следващото съдебно заседание. Делото ще продължи на 11.10.2010 г.