Планови прекъсвания на електрозахранването на 11 април

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранването на 11 април

Четвъртък, 11.04.2024 г.:На 11.04.2024 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла, с. Горун, с. Горичани и с. Поручик Чунчево.

На 11.04.2024 от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Балчик – бл.Дунав 1 ; бл.МНО , офис Балчик Нет ; бивш гарнизонен стол ; ул.Камчия ; ул.Струма № 2 – 26 , 3 – 21 ; ул.Еделвайс ; борса Пато ; Автосервиз Инвест АД ; ЗИВ ЕООД – монтажен цех , борса хр.стоки ; ул.Арда № 2 – 18 ; ул.Волга № 1 – 3 ; ул.Дунав № 6 – 20 ; ул.Рила № 1 – 3 , 2 – 6 ; ул.Средна гора № 13 – 19А ; 26 – 40 ; АБЦ маркет ; борса Феонекс ; цех Рапани ; ОУ Антим I ; Детска г радина до ОУ Антим I.

В периода 10.04.2024 - 11.04.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стражица; с. Бобовец; Агростан - оранжерии; Нукс 109; Дакс консултинг; Мартони ътрейд; Дива лес – конезавод; Ескана – кариера; автосервиз; ВиК – сондаж Бобовец; Еко агро – сондаж Карвуна .

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна към с. Нейково.

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари.

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурово.

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна, гр. Добрич - ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с .Поручик Кърджиево, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново.

На 11.04.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: : град Добрич: Ж. к. „Балик“, бл. 27, вх. А, Б, В и Г, бл. 30, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, бл. 33, вх. А и Б, бл. 43, вх. А и Б, бл. 50, вх. А, Б, В, Г и Д, бл. 56, вх. А и Б, бл. 57, вх. А, Б и Д, ул. „Емона“ 15 и 17, ул. „Теменуга“ 1, ул. „Христо Ботев“ 101 – 103, „БИРТАН МУСТАФА – 2009“ ЕООД, „БЛИСХЕНД“ ЕООД, ЕТ „РАДКО РАДУШЕВ“ .

На 11.04.2024 от 10:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Бранище - Вилна зона Лозя, част от ул. Главна, част от ул. Втора, част от ул. Трета, част от ул. Шеста и част от техните пресечни.

На 11.04.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ведрина, В и К с. Ведрина; ВЯРА И МИЛОСЪРДИЕ EООД ДИНЬО ЯНЧЕВ ГОСПОДИНОВ с. Ведрина; Училище Ведрина ,Кметство с. Ведрина ВИ-АГРО 20-20 ЕООД с. Ведрина; ТВР ГРУП ЕООД – с. Ведрина; КОРН СТАР ООД– с. Ведрина; АВАНГАРД АУТО ЕООД- с. Ведрина; ДОМИ-97 ЕООД- с. Ведрина; АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ-с. Ведрина; ЗОНА АРТ ПРИНТ ЕООД-с. Ведрина.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Одринци, с. Долина, с. Орлова могила, с. Самуилово, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, част от околовръстен път Добрич-МТП Тир Паркинг, МТП Бензиностанция Петрол, ТП Фазанария; СКОРПИОН-ТРАНС ЕООД АГРО 2000 ООД-с. Одринци БАКХУС ЕООД с. Одринци В 2 М ООД-с. Орлова могила ЗК ОРЛОВА МОГИЛА- с. Орлова могила ЗК ДОЛИНА ЗК ЦАР САМУИЛ-с. Самуилово АГРОДАТА ООД-с. Самуилово СИМ-АГРО 1 ООД-с. Владимирово ЗК СПЛОТЕНОСТ-с. Владимирово ЗКПУ 21-ВИ ВЕК- с. Владимирово ЗС БДИНЦИ ЕАД .

В периода 09.04.2024 - 12.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - ул. "Сергей Румянцев",част от ул. "Добруджа" .

В периода 08.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Спасово .

В периода 10.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.

В периода 09.04.2024 - 12.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - по ул. „Н. Й. Вапцаров“; ул. „Георги Кирков“; ул. „ България“; района на общинския пазар.

В периода 09.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: в с.Кардам - ул. Славянска, ул. Албена, ул. Оборище, ул. Червеноармейска.

На 11.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „6 – ти Септември“; ул. „ Ал. Пушкин“; ул. „ цар Борис1“; ул. „Витоша“; ул. „Дунав“; ул. „Нефтяник“; ул. „Х. Димитър“:.

На 11.04.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „6 – ти Септември“; ул. „ Ал. Пушкин“; ул. „ Дунав“; ул. „Дунав“; ул. „Х. Димитър“; ул. „хан Кубрат“; ул. „Г.С. Раковски“ .

На 11.04.2024 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кранево, Ледена пързалка – Кранево и комплекс Терма Вилич.

В периода 11.04.2024 - 12.04.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Батово - част от улица Главна, част от ул. Трета , част от улица Четвърта и част от техните пресечни.

На 11.04.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „25-ти Септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; бул. „България”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Захари Стоянов”; ул. „Ивайло”; ул. „Искър”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки”; ул. „П. Р. Славейков”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Янтра”; по ул. „Васил Левски”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров; ул. „Максим Горки”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”: бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „Тракия”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „м-ст Старите ло зя”; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Пътно поддържане-Балчик” ЕООД; „Борисов-Драганов” ООД; „Напоителни системи” ЕАД; „Фрукталина” ООД; „Логос” ЕООД; „Петрол” АД; „Диви ЕС 9” ООД; „ВиК” ЕООД; „Гергана-Деница” ЕООД; „ВГ-Груп” ЕООД; „Кей енд ес енерджи-2” ЕООД; „ВГ – 5” ЕООД; „Пиндиков” ООД; „Дончо Янев” ЕООД; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; ГРУ „Гимназия 1”.