Toyota и българският INSAIT с партньорство в роботиката и изкуствения интелект

INSAIT и Toyota ще разработват съвместно ново поколение робот с внедрен изкуствен интелект

Toyota и българският INSAIT с партньорство в роботиката и изкуствения интелект

В рамките на проекта Toyota финансира изследвания в областта на роботиката в България, като целта е създаването на нов вид изкуствен интелект, внедрен в робот, включващ аудио команди, команди на естествен език и компютърно зрение за разпознаване на обекти. Този изкуствен интелект ще направи робота функционален за различни задачи в ежедневието. Например, той ще има важна социална роля – да е в помощ на възрастни хора или такива в затруднено положение, които срещат трудности сами да извършват рутинни домашни задачи. Заедно с това в дългосрочен план подобен робот може да се превърне и в част от домакинства навсякъде по света.Партньорството с Toyota с фокус върху пресечните точки между изкуствения интелект и роботиката е уникално за България, тъй като помага да позиционира страната като място, където се правят изследвания на световно ниво и се създават технологиите на бъдещето.

Разработването на робота е само една част от това партньорство, което ще бъде разширено и надградено в следващите месеци и години. Планира се и отпускането на още стипендии за изследователи в INSAIT в областта на изкуствения интелект и роботиката като целта е да се привлекат топ таланти в България, с помощта на които да се направят нови научни пробиви на световно ниво.