Психолозите отбелязват днес професионалния си празник

Паническите разстройва и тревожно-депресивните състояния са сред най-честите психични проблеми

Психолозите отбелязват днес професионалния си празник

На 4 април психолозите отбелязват своя професионален празник. Денят на специалистите по психично здраве се празнува от 1995 г. насам. Той е учреден заради ролята на психолозите за благосъстоянието и менталното здраве на хората. Историята разказва, че на 4 април 1992 г. група студенти II курс – психология се събират на парти. Късно през нощта компанията решава да нарече този ден „Професионален празник на психолозите”. Идеята намира подкрепа и от други колеги.

Според статистиката 36% от българите имат негативно отношение към хората с психични проблеми, като средният процент за Европа е 21%. Психичните неразположения и разстройва се срещат във все по-млада възраст. Паническите разстройства и тревожно-депресивните състояния са най-честите психични отклонения, те очертават трудните времена, в които живеем и се отразяват пряко върху здравето и самочувствието ни. 

Психологията описва и се опитва да обясни психиката – несъзнаваното, съзнанието, психичните явления, поведението и социалното поведение. Емпиричната психология е посветена главно на описване на човешкия опит и поведение.

През последните години психологията изследва връзката между съзнанието и мозъка или нервната система. Все още не е ясен начинът, по който си взаимодействат: дали съзнанието определя състоянията на мозъка или състоянията на мозъка определят съзнанието, или и двете.