Областният управител оспорва в съда увеличението на заплатите, гласувано от Общински съвет град Добрич

Не са спазени изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Постановление на Министерски съвет № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Областният управител оспорва в съда увеличението на заплатите, гласувано от Общински съвет град Добрич

Областният управител Йорданка Костадинова внесе жалба в Административен съд Добрич, с която оспорва Решението на ОС, с което бяха гласувани нови размери на заплатите на кмета, екипа му и общинските съветници.


Съгласно правомощията си – за осъществяване на контрол по законосъобразността на актовете на местното самоуправление, Й. Костадинова счита решението за незаконосъобразно.  В мотивите на жалбата си областният управител посочва, че съгласно законовите изисквания,  вносител на предложение за промяна на трудовите възнаграждения е кметът. В посоченото Решение, вносител е заместник-кмет. В жалбата областният управител посочва и отсъствието на мотиви за увеличение.

Оспорването по съдебен път на едно такова решение не е прецедент, тъй като в практиките на административните съдилища в страната и Върховен административен съд има определения срещу решения за увеличение на трудовите възнаграждения в общини в страната, посочва Йорданка Костадинова и допълва, че оспорването на решението в съда спира изпълнението на приетото решение.