Читалището в с. Крушари с нова инициатива – събира стари мобилни телефони

Кампания за събиране на излезли от употреба мобилни телефони обяви читалище „Йордан Драгнев – 1894“ – с. Крушари

Читалището в с. Крушари с нова инициатива – събира стари мобилни телефони

Инициативата е първи опит ползите от кръговата икономика, при която ресурсите се използват умно и ефективно да достигне по разбираем начин до най-обикновените хора.


Кампанията е постоянна, като периодично събраните количества ще се предават на рециклираща компания.

Ежедневно в сградата на читалището могат да бъдат предадени излезли от употреба мобилни телефони, батерии и зарядни устройства.

Електронните отпадъци са най-бързо растящият вид отпадък в света. Всички електронни устройства могат да бъдат преработени и от тях да се направят нови продукти. Все повече българи знаят, че могат да рециклират старото си устройство, но само 11% от хората го правят. Мобилните телефони и останалите електронни устройства и аксесоари, не бива да бъдат третирани като обикновени битови отпадъци.

Причината - част от материалите в тях, като олово, арсен, селен, кадмий, са токсични и могат да доведат до риск за здравето ни. И това е само допълнение към нестихващите вълни от пластмаса. Освен това всяко устройство съдържа и ценни ресурси като злато, сребро, платина, паладий, алуминий и мед. Стандартен iPhone, например, съдържа 25 гр. алуминий, 0.034 гр. злато, 0.34 гр. сребро, 0.015 гр. паладий и около 1/1000 гр. платина.

Добивът на тези метали има опустошително въздействие върху околната среда.

Замислете се колко по-лесно и екологично е те да бъдат извлечени от стария ни смартфон, вместо от мина в Африка, казват организаторите.

Жителите селата от община Крушари могат да участват в кампанията, като занесат ненужните мобилни устройства в селското читалище.