Одобрено е проектното предложение „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните - град Добрич“

Проектът е по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и е свързан с разработването на пакет документи за бъдещо кандидатстване и финансиране на строителни дейности на територията на ЦЗПЖ Добрич

Одобрено е проектното предложение  „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните - град Добрич“

Предвижда се да бъде изготвен план за развитието на Зооцентъра, който ще съдържа предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея.


Сред документите са още план за колекция, включващ и план за размножаване, план за консервационни дейности и график за изпълнение на дейностите за развитие при наличие на финансиране и други.

Проектът е на стойност 198 540.90 лв. и със срок на изпълнение 11 месеца.