Празнуваме Международния ден на птиците с няколко събития в страната

На 1-ви април отбелязваме един от най-старите празници в екологичния календар Международният ден на птиците

Празнуваме Международния ден на птиците с няколко събития в страната
БДЗП

На 1-ви април отбелязваме един от най-старите празници в екологичния календар - Международният ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.Източник: БДЗП