415 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари 2024г.

През февруари 2024 г. в бюрата по труда от областта са заявени 524 работни места на първичния пазар на труда. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство, селско стопанство, преработваща промишленост и търговията

415 безработни в област Добрич са постъпили на работа през февруари  2024г.

На работа през февруари 2024г. в област Добрич са постъпили 415 безработни лица. 414 са  устроени на работа на първичния трудов пазар. Едно лице е устроено на субсидирано работно място по мерки за заетост. През месеца в трудова заетост са устроени 50 младежи на възраст до 29 години, както и 29 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).Равнището на безработица в Добричка област през февруари 2024г. е 6,18%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3726, с 41 лица по-малко спрямо януари 2024 г.

В град Добрич регистрираните безработни през месец февруари са 1235, с 27 лица по-малко спрямо предходния месец.