В Художествената галерия откриха изложбата „Студентски проекти БАНКНОТИ“

В Художествената галерия откриха изложбата „Студентски проекти БАНКНОТИ“

Изложбата е със специалното участие на графика-дизайнер Димитър Трайчев и представя учебните проекти на 42-ма студенти, създадени в периода 2012-2023 година.Изложбата бе открита от двамата куратори на проекта – доц. д-р Стоян Дечев и доц. д-р Ненко Атанасов, специалния гост – художникът Димитър Трайчев и директора на УниКредит Булбанк, клон Добрич, г-н Братой Братоев. Преподавателите от НХА разказаха за идеята и творческия процес, в който участват няколко випуска студенти по „Плакат и визуална комуникация“, като акцентираха върху художествената свобода при разработката на банкнотите. Директорът на ХГ – Добрич направи кратка ретроспекция на създаването на едни от първите български банкноти, за чиято висока естетическа и художествена стойност са допринесли класици на българското изобразително изкуство като Никола Кожухаров, Васил Стоилов, Борис Денев, Димитър Гюдженов, Константин Щъркелов и много други.

Посетителите могат да видят 18 табла, разкриващи творческия прочит и индивидуалната интерпретация на младите художници. Сюжетите включват исторически личности, художници, писатели, фантастични създания, представители на българската фауна. Проектите съдържат най-основните технически изисквания, функционални параметри и графични стандарти за съвременната банкнота, но без да претендират за достоверност и практическа приложимост.

Изложбата ще продължи до 5 април 2024 г.