България няма да загуби средства по Програмата за развитие на селските райони за 2023 г.

Към момента на встъпване в длъжност на екипа на министър Кирил Вътев рискът от загуба на средства по ПРСР беше около 120 милиона евро, посочват от земеделското министрство

България няма да загуби средства по Програмата за развитие на селските райони за 2023 г.

Рискът от загуба на средства е напълно елиминиран, уверяват от Министерството на земеделието. Това е резултат от приключилия преговорен процес със службите на Европейската комисия за признаване на форсмажорни обстоятелства, дължащи се на последствията от пандемията Ковид - 19 и войната в Украйна, които възпрепятстваха извършването на плащания към бенефициенти по различните мерки и подмерки от страна на ДФЗ през календарната 2023 г. След проведената двумесечна комуникация България няма да загуби нито едно евро по Програмата.