ОИЦ-Добрич проведе обществено обсъждане на концепция на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на близо 30 км пътна мрежа в Община Ген.Тошево

Коментари и препоръки към нея се приемат до 20 март 2024 г. на електронния адрес на ОИЦ - Добрич

ОИЦ-Добрич проведе обществено обсъждане на концепция на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на близо 30 км пътна мрежа в Община Ген.Тошево


На 12 март 2024 г., в сградата на Община Генерал Тошево, екипът на Областен информационен център – Добрич, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион проведе публично обсъждане на концепцията BG16FFPR003-2.001-0028 “Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.В срещата участваха Валентин Димитров, кмет на Община Генерал Тошево, Николина Чапанова, директор на дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, Марияна Пасева, началник отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление - Добрич, местни кметове и кметски наместници, общински експерти и граждани.

В концепцията е планирано рехабилитиране на 29,54 км третокласни пътища от републиканската пътна мрежа на територията на община Генерал Тошево. Предвижда се ремонт на 11,77 км от път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново - с. Изворово - с. Красен - с. Росица - с. Лозница“ (в участъка Генерал Тошево –  Изворово) и 17,77 км от път III-2904 „с. Захари Стояново - с. Дуранкулак“ (в участъка Кардам – Спасово). Общата индикативна стойност на проектите, включени в концепцията е 61 603 856 лв., които ще бъдат осигурени от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., при одобрение на концепцията.

Реализацията на концепцията ще допринесе за постигането на устойчива и безопасна мобилност, подобряване на свързаността и достъпността в региона. Планираните инвестиции ще доведат до безопасна инфраструктура, устойчива мобилност на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор на местното население до здравни и образователни услуги; както и стимулиране развитието на културния и морски туризъм.

Изпълнението на проектните дейности ще подпомогнат и развитието на трансграничното сътрудничество чрез подобряване на достъпа до ГКПП Дуранкулак и ГКПП Йовково.

Присъстващите подкрепиха концепцията и подчертаха важността от изпълнението на проектните дейности.

Всеки заинтересован може до 20 март 2024 г. да подкрепи или изрази мнение за концепцията чрез попълване на онлайн анкета на следния линк: https://forms.gle/qSTmd47o4LSdveRQ9.

Препоръки, възражения, предложения или коментари за реализацията на концепциите могат да се изпращат на електронната поща на Областен информационен център - Добрич: oic_dobrich@abv.bg