Баба Марта посети общинската администрация в Генерал Тошево

С пожелания за здраве, щастие, мир и любов, пръв бе закичен кметът Валентин Димитров и след това всички служители на Общината

Баба Марта посети общинската администрация в Генерал Тошево

Събитието е по инициатива на НЧ „Светлина - 1941“, гр. Генерал Тошево. По традиция в ролята на Баба Марта влезе Деспина Панчева, служител от читалището в града.
Според предание, дошло от древността, мартеницата носи здраве, щастие и дълголетие. Старите българи вярвали, че в природата съществува зла сила, която се събуждала през пролетта, а в народните вярвания 1 март бележи началото на пролетта. На мартениците се преписвала магическата сила да пази от зли, болести и уроки. Свалят се чак тогава, когато се види първият щъркел и се закачват на разцъфнало или зелено дръвче.