„Великов Строй Инвест” с подарък за малчуганите от ЦДГ „Слънчице” в Добрич

 „Великов Строй Инвест” поднови пясъка в шестте пясъчника в двора на ЦДГ „Слънчице” Родители на деца от детската градина потърсили управителя на фирмата Венцислав Великов за оферта за подмяна на пясъка в съоръженията за игра на децата. И тъй като фирмата разполага с нужната техника и работници, Великов веднага приел работата, но бъзвъзмедно.


Семейство, чиито деца посещават забавачката поемат разходите за новия пясък. Самата подмяна и изнасянето на стария пясък пък се поема безплатно от „Великов Строй Инвест”. За сбъдването на една дългогодишна мечта на деца, родители и учители, вижте в репортажа.