Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

Фонд „Условия на труд“ започна набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г. Няма краен срок за кандидатстване.

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.
МТСП

Максималният размер на средствата за финансиране на едно предложение до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението му, но не повече от 100 000 лева.


Целта е посредством реализирането на проектите да се подобрят микроклиматът, електро и пожарната сигурност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се намалят равнищата на прах, шум и вредни вибрации и химични елементи.

Сред  добрите практики по проектите са подобряване на микроклимата чрез внедряване на климатични и вентилационни системи; минимизиране на риска от прах и химични агенти; повишаване осветеността на работните места. Фонд „Условия на труд“ е съфинансирал и проекти за намаляване на опасността от поражение от електричество и редуциране на предпоставките за възникване на трудови злополуки след ремонт на електрически инсталации, както и за намаляване на рисковете от падания и от експозиция на шум с наднормени стойности.