Момичетата от ОУ „Христо Ботев” и юношите от ЕГ „Гео Милев” са победители в ученическите игри по баскетбол

Завърши общинския етап на УИ по баскетбол момичета 5-7 клас и 11-12 клас юноши. Състезанието се проведе от 19 до 23 02.2024г. в спортна зала УСШ

Момичетата от ОУ „Христо Ботев” и юношите от ЕГ „Гео Милев” са победители в ученическите игри по баскетбол

Срещите бяха много оспорвани и донесоха много емоции.


Класиралите се на 1,2,3 място бяха наградени с флагчета и медали от председателя на комисията по спорт към община Добрич г-жа Николета Иванова. Победителите придобиват право да участват в следващия общински етап на УИ. УИ продължават на 26.02 с другите възрастови групи

Общинските ученически игри са финансирани от Община Добрич и организирани от СК УСТМД-„Добруджа“

V-VII клас: момичета

класиране

1. ОУ „Христо Ботев”

2. СУ „П. Р. Славейков”

3. СУ „Св. Климент Охридски“

4. ОУ „Стефан Караджа“

5. ОУ „Панайот Волов“

6. СУ „Любен Каравелов”

XI-XIІ клас: юноши

1. ЕГ „Гео Милев”

2. ПГТС „М. В. Ломоносов“

3. ЧПГТП „Райко Цончев“

4. ФСГ „Васил Левски“

5. ПГАС

6. СУ „Любен Каравелов”