Община Добрич организира базар „Цветя 2024“

От 06.03.2024 г. до 08.03.2024 г. включително Община град Добрич организира базар „Цветя 2024“

Община Добрич организира базар „Цветя 2024“

Търговска дейност ще се осъществява на площад „Свобода“ върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. по схема за разполагане, утвърдена от главния архитект. За участие в базара се допускат земеделски производители, еднолични търговци и юридически лица. Допустимият стоков асортимент са цветя (рязан цвят, букети, саксийни). В периода от 23.02.2024 г. до 28.02.2024 г. включително всеки желаещ да участва в базара трябва да подаде заявление за издаване на разрешение за търговска дейност в Центъра за услуги и информация.