Четири концепции с планирани дейности в област Добрич са преминали етапа по допустимост

По процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ четири концепциис планирани дейности в област Добрич са преминали успешно етапа по административно съответствие и допустимост

Четири концепции с планирани дейности в област Добрич са преминали етапа по допустимост

Общият индикативен бюджет на концепциите е над 223,1млн. лв., като за област Добрич са планирани над 173,2 млн. лв., които ще бъдат осигурени от програмите „Развитие на регионите“ 2021-2027 и „Образование“ 2021-2027 г.


Комбинираната концепция„Икономика и мобилност в интерес на хората“е разработена в партньорство между Община град Добрич, Община Добричка, Община Търговище, Градски транспорт Добрич ЕООД, Професионална гимназия по транспорт,обслужване и лека промишленост – Добрич (ПГТОЛП) и Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич (ПГАС). Дейностите в концепцията предвиждат подобряване на условията, сигурността и повишаване инвестиционна привлекателност на бизнес-зоните в град Добрич; мерки за устойчивата градска мобилност в гр. Добрич; в професионалните гимназии ПГТОЛП и ПГАС ще се приложат мерки по повишаване на експлоатационните и енергийни характеристики на сградите, закупуване на училищни автобуси/електробуси и провеждане на дуално обучение. Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Добричка. Община Търговище е планирала благоустрояване на два градски терена и рехабилитация на улици.

„Изграждане на зони за спорт и спортни площадки на открито в СУ "Димитър Талев" гр. Добрич“ е концепцията на Средно училище „Димитър Талев“ гр. Добрич с партньори училищното настоятелство на СУ "Димитър Талев" Добрич и спортен клуб по карате "Сейкен".  Заложените дейности са насочени към създаване на условия за физическо и здравно изграждане и развитие на младото поколение чрез изграждане на съвременни, модерни зони за спорт и игри. За реализацията й са планирани 236 226 лв. от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

В концепцията “Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“ Агенция „Пътна инфраструктура“е планирала рехабилитиране на общо 29,5 км от републиканската пътна мрежа на територията на община Генерал Тошево. Тя включва ремонт на пътни участъци от път III-2903 гр. Генерал Тошево - с. Къпиново - с. Изворово - с. Красен - с. Росица - с. Лозница“11,77 кми път III-2904„с. Захари Стояново - с. Дуранкулак“– 17,77 км.

Община Шабла участва с две проектни идеи в концепцията„Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“ с водещ партньор Община Варна. Комбинираната концепция включва 13 проектни идеи на общо 10 партньора и 1 асоцииран такъв, като обхваща териториите на общините Шабла,Варна, Бургас и Аксаков. Община Шабла предвижда изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура в Селищно образувание „Кария“ и около природната забележителност „Скалния мост“ в с. Тюленово, с индикативен ресурс от 3 млн. лв.

Подборът на концепциите продължава с публично обсъждане на концепциите, което ще се организира от Областен информационен център - Добрич.