Мартенски базар в Шабла

Базарът е отворен от понеделник до петък от 10:30 до 12 ч.

Мартенски базар в Шабла

Мартенски базар се откри с участието на социалните центрове - Център по социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа, и Общинския детски комплекс от община Шабла. На щандовете се предлагат мартеници, изработени от децата и потребителите, посещаващи тези центрове, с помощта на  специалисти.