Планови прекъсвания на електрозахранването на 13 февруари

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранването на 13 февруари

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крушари, с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич - БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

В периода 12.02.2024 - 15.02.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерл Тошево: ул. Батак, ул. Георги Кирков, ул. Димитър Полянов, ул. Мусала, ул. Огоста, ул. Струма и ул. Дунав.

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: село Стожер - източната част, както и част от ул. Тунджа, част от ул. Марица, част от ул. Дунав, част от ул. Еделвайс и част от техните пресечни.

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Българево.

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Ст. Караджа“; ул. „ ген. Гурко“; ул. „Ал. Стамболийски“.

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Селце.

В периода 13.02.2024 - 14.02.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Царевец - част от ул. Пета, част от ул. Шеста, част от ул. Седма и част от техните пресечни; част от село Победа - част от ул. Първа, част от ул. Единадесета и част от техните пресечни..

В периода 12.02.2024 - 16.02.2024 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Тервел: ул. Стефан Караджа.