Новопостроените жилища в област Добрич намаляват наполовина, отчита статистиката

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2023 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 49

Новопостроените жилища в област Добрич намаляват наполовина, отчита статистиката
Снимка: Pexels

Данните на НСИ показват, че спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите в област Добрич са с 19 по-малко или с 43.2%, а жилищата в тях намаляват с 54, или с 52.4%.От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 92.0%, а с тухлена - 8.0%.

Област Добрич е на десето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица), Пловдив и Бургас.

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с четири стаи (51.0%), следвани от тези с две стаи (32.7%).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от 117.5 кв. м през третото тримесечие на 2022 г. на 115.3 кв. м през същото тримесечие на 2023 година. В страната средната полезна площ се увеличава от 94.4 кв. м на 95.7 кв. м за разглеждания период.

Добрич е 13-та сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 400 кв. м, и Силистра - 278.4 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 61.7 кв. м, и Шумен - 63.7 кв. метра.