Проектът „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ приключи

Общата стойност на проекта е 8 183 546,72 лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет

Проектът „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ приключи

Резултатите от тригодишната работа по проекта бяха представени на заключителна пресконференция от ръководителя на проекта Геновева Друмева. Внедрени са интелигентна транспортна система на градския транспорт и система на светофарната уредба, които ще регулират кръстовищата и обществения градски транспорт. Закупени са четири електро автобуса, зарядни станции и трансформаторна машина, подновени са 30 спирки и на тях са поставени информационни табла и видеокамери. Обновен е изцяло и бул. „Добричка епопея“. 
Интелигентната система за обществения транспорт включва софтуер за информация в реално време и видеостена. Вече функционират и два интернет портала за информация – интернет сайт и мобилно приложение Transinfo град Добрич, което може да се инсталира на телефоните. Системата за позициониране на возилата и бордовото оборудване е за 50 автобуса, като в момента в движение са 43, останалите ще бъдат закупени при следващ проект на Община Добрич. Изградени са и GPS системи. 
Сменени и инсталирани са 21 броя светофарни секции в целия град, монтирани са и сензори за регистриране на трафика и център за управлението му. 
Постигнатите цели на проекта са подобряването на качеството на транспортното обслужване, подобряване качеството на пътуванията по маршрутите, част от градския транспорт и поощряване на екологично съвместими форми на транспорт чрез изградена велосипедна инфраструктура. Отчитането на качеството на пътуванията и екологичния ефект от проекта ще се извърши след една година, заяви ръководителят на проекта Геновева Друмева. 
Огромен е проблемът със състоянието на новоизградените спирки, подчерта Геновева Друмева. „Проектът е с устойчивост от пет години, а ние вече сме с натрошени повече от половината спирки“, посочи тя. 
Участниците в проекта информираха още, че се получават множество сигнали за работата на новите светофарни уредби, продължителността на зелената светлина, неефективност на системата и други, като всички те се обработват и с времето и тази система ще бъде доусъвършенствана. До момента зелената мигаща светлина е въведена на четири светофара, като предстои тя да заработи навсякъде в гр. Добрич.