Органова музика от Бах прозвуча в Концертна зала

Публиката изпрати органистката Мария Славова със силни аплодисменти

М о м е н т и    о т    к о н ц е р т а

В концерта прозвучаха както произведения, писани в ранните години на Йохан Себастиан Бах като Прелюдия и фуга BWV550, тричастната Фантазия в Сол мажор, така и пиеси от зрелия му творчески период като голямата До мажорна Прелюдия и фуга BWV 547. Публиката изслуша и няколко малки коледни хорали от „Органна тетрадка”, както и Пасторал във Фа мажор и Алабреве в Ре мажор.

Мария Славова е родена  в Добрич. Първите си уроци по пиано започва в ранна детска възраст при Надежда Анкова. Завършила е СМУ „Добри Христов” в гр. Варна и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в гр. Пловдив със специалност пиано. Изучава орган под ръководството на проф. Нева Кръстева. Паралелно с преподавателската си дейност развива активно концертира като пианист и органист. Участва в многобройни концерти като солист, камерен изпълнител и акомпанятор у нас и в чужбина.