До месец април Община Добрич ще продължи дейностите по проект „Грижа в дома“

321 възрастни, в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане получават грижа в домашна среда

До месец април Община Добрич ще продължи дейностите по проект „Грижа в дома“

Сключено е споразумение с Министерство на труда и социалната политика, пише във Фейсбук профила си кметът на общината Йордан Йорданов.

По този проект се предоставя на 321 лица възрастни хора, в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане грижа в домашна среда.

Конкретните дейности са интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя.

Потребителите, желаещи да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта, могат да подават заявления за включване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702.