Домашният социален патронаж в Община Генерал Тошево разполага с нов автомобил за разнос на храна

Нов служебен автомобил с марка „Renault Express“ беше закупен по проект „Обновяване на автомобилен парк на Домашен социален патронаж и мобилно обезпечаване на Програма „Топъл обяд“

Домашният социален патронаж в Община Генерал Тошево разполага с нов автомобил за разнос на храна

Стойността на автомобила е 49 995 лв., от които 28 800 лв. са предоставени от Фонд „Социална закрила“, а 21 195 лв. са осигурени от бюджета на Община Генерал Тошево.
С реализирането на проекта и закупуването на транспортното средство се подпомага дейността на Домашния социален патронаж за осигуряване на своевременното получаване на приготвената храна. Освен това качеството на предлаганата социална услуга ще се повиши и ще се осигури безопасност на храната през летните месеци. Ще се намалят разходите за експлоатация на автомобила и ще се подобрят условията на труд.
Община Генерал Тошево предоставя социални услуги за доставка на храна на над 350 човека от уязвими групи от цялата община, от които около 250 човека са потребители на домашен социален патронаж и 120 човека, обслужвани по проект „Топъл обяд в Община Генерал Тошево“.