Реконструирано е преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море

Предстои в района на защитена местност „Дуранкулашко езеро“ да се състои церемония за откриване на обекта

Реконструирано е преливно съоръжение за връзка на Дуранкулашко езеро с Черно море

Дейността е изпълнена от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна като част от проект „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро”, осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз.

С реконструкцията на приливното съоръжение се осигурява  връзката на влажната зона с Черно море, с което се възстановят условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до подобряване състоянието на езерните води.

Откриването ще се проведе утре от 13.00 часа, в залата на „Зелен образователен център“ гр. Шабла, след което ще бъде посетено ремонтираното съоръжение в защитена местност „Дуранкулашко езеро“ .