Общинските съветници в Добрич с по-високи заплати?

На днешната пресконференция представители на Местната коалиция (ДБГ ИТН НДСВ ССД ГН ВМРО) коментираха две промени в правилника на Общинския съвет, касаещи заплатата и диетата на съветниците 

Общинските съветници в Добрич с по-високи заплати?

Според представители на Местната коалиция, едно от първите неща, което част от новите общински съветници са поискали, е по време на сесия да им бъде осигурен вместо по един, по два сандвича. „Извинявам се, че закъсняхме, но трябваше да отида да си взема един сандвич, тъй като на сесията вече ще имаме по два сандвича. Досега имахме по един, сега ще имаме по два. И тъй като не съм си взел втория, сега отидох да го взема. Според мен един сандвич не решава въпроса и е малко популистко, но това беше едно от първите решения на новото ръководство на общинския съвет. Да се увеличи броят на сандвичите по време на сесията“, каза д-р Георги Желев.
 
Освен това, в новия правилник за работа на Общинския съвет, е предложено увеличаване на заплатите на общинските съветници. В момента те получават 40% от заплатата на председателя на Съвета, който пък получава 90% от заплатата на кмета. Председателят, обаче, получава тази заплата при пълно работно време. Предложението е заплатите на съветниците да бъдат 55% от заплатата на председателя за съответния месец - за участие в заседанията и комисиите на Общински съвет. По принцип Общинският съвет заседава веднъж в месеца, а в правилника за работа на Общинския съвет е посочено, че всеки общински съветник може да участва в максимум 3 комисии.  
„Както може би е известно, а може и да не е известно, общинският съвет съгласува временна комисия, която да изготви правилник за организацията и дейността на общинския съвет. Бяха направени много предложения от самите представители в общинския съвет. Аз съответно бях излъчен от Местната Коалиция, да участвам при изготвянето на правилника. Любопитно ми беше - отправени са предложения за увеличения на възнагражденията на общинските съветници. Когато се стигна до гласуване на предложение за 50% увеличение на заплатите на общинските съветници, аз лично гласувах „против“. Но мнозинството прие това предложение. На следващо заседание, в мое отсъствие, точката се е прегласувала отново и в момента е 55%. Това е предложението на ПП-ДБ. Нашето предложение е да си остане сегашното положение. Мисля, че това е най-справедливо. Това е и във връзка със сандвичи, възнаграждения…“, коментира Михаил Игнатов.