Обучение по проект „На фокус - националният капацитет в областта на убежището и миграцията" в Добрич

Йорданка Костадинова поздрави участниците в обучение по проект на БЧК с партньори ДАБ и евроклуб „Жена“

Обучение по проект „На фокус - националният капацитет в областта на убежището и миграцията" в Добрич

Целта на обучението е представители на властите да повишат капацитета си при прилагане на законодателството в областта на временната закрила.

 Днес всички сме свидетели на размирни процеси навсякъде по света. Наш дълг е като хора да бъдем човечни и да протегнем ръка на изпадналите в нужда. Убедена съм, че това обучение в партньорство с Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и евроклуб „Жена“ и водещ партньор Български Червен кръст ще бъде изключително полезно и ще помогне да откликваме на нуждите на гражданите все по-адекватно“ – заяви Й.Костадинова и пожела ползотворна работа на участниците.

Добрич е сред градовете, в които се провежда обучението, чийто бенефициент е сдружение Български Червен кръст в пратньорство Евроклуб "Жена" и Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Ръководител на проекта е инж. Митко Филипов – директор на БЧК Ямбол.

Основната цел на проекта е подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предосдтавяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, социална, психологическа, правна помощ чрез индивидуални консултации, в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, както и възможност за включването им в обучения по български език.