В 17 часа изтича срокът, в който спортните клубове от Каварна подават заявления за подпомагане

От община Каварна напомнят, че срокът за подаване на заявления от спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Каварна за следващата бюджетна година, изтича днес, 30-ти ноември в 17:00 часа

В 17 часа изтича срокът, в който спортните клубове от Каварна подават заявления за подпомагане

Заявлението трябва да съдържа подробно описание на необходимостта от финансиране и конкретната сума, както и допълнителни документи по чл.23, ал.2 от Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Община Каварна.